Focus op dagelijkse praktijk

Lequality is een onafhankelijk en gespecialiseerd adviesbureau. Vanuit juridisch- en vaktechnisch perspectief adviseren wij onze klanten op het gebied van asbest en andere schadelijke vezels, bodem, sloop en afvalstoffen. Met onze gedegen kennis van de wet- en regelgeving en jarenlange praktijkervaring zijn wij in staat een integrale aanpak aan te bieden; zowel vanuit juridisch als vanuit vaktechnisch oogpunt. Wij maken de praktische vertaalslag van juridische bepalingen naar de dagelijkse praktijk.

Juridisch Advies

Wij kennen alle aspecten van asbestgerelateerde conflicten.

 • Ondersteuning bij asbest gerelateerde conflicten en rechtszaken
 • Onafhankelijke deskundige en getuige-deskundige bij rechtszaken
 • Conflict bemiddeling
 • Toetsing juridische aansprakelijkheid asbest
 • Contra expertise, second opinion en rapportbeoordeling
 • Bezwaarschriftprocedures opgelegde sancties SC-530 en SC-540
Lees meer

Advies & Beleid

Beleidsondersteuning, vaktechnisch advies en aanbestedingen.

 • Asbestbeheersplannen
 • Beleidsvorming en beleidsondersteuning
 • Ondersteuning bij aanbesteding & bestekvorming
 • Interpretatie en rapportage validatiemetingen SCi 547 en SCi 548
 • Arbobeleid
 • Opstellen en beoordelen V&G plannen
 • Arbeidshygiënische begeleiding bodemsaneringen
Lees meer

Vergunningen

Ontzorging bij vergunningenprocedures.

 • Sloopmeldingen
 • Omgevingsvergunningen
 • EVOA en afvalstoffen
 • Vergunningenscan
 • Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen
Lees meer

Kenniscentrum

Al onze vakkennis en jarenlange praktijkervaring gebundeld. Wij organiseren bedrijfsspecifieke cursussen en trainingen zoals: 

 • Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond (DLP)*
 • Herhaling DLP
 • Asbestherkenning
 • Masterclass Asbest
 • Gasmeten
 • Opfriscursus DLP/BRL 7000

Houdt onze website in de gaten voor nieuwe cursusdata. Wij verzorgen alleen incompany cursussen en trainingen.

* Deze cursus verzorgen wij alleen incompany 

Lees meer

Onafhankelijk en gespecialiseerd advies

Groot netwerk met deskundigen

Integrale aanpak: zowel vaktechnisch als juridisch

Actueel