Terug

Is het gehalte asbest groter dan 1.000 mg/kg (niet-hecht gebonden) of 10.000 mg/kg (hecht gebonden en vochtig), dan wordt het afval aangemerkt als ‘gevaarlijk afval’ en moet het in big-bags of containerbags worden afgevoerd.

Maar waar komt deze gehanteerde regel vandaan?

Het begint bij artikel 4.45 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin is aangegeven dat asbesthoudende afvalstoffen zo snel mogelijk moeten worden afgevoerd in een “daartoe geschikte en gesloten verpakking” met een etiket met daarop de vermelding van asbest. In dit artikel wordt echter niet gerept over de concentratiegrens van 1.000 mg/kg.

Deze concentratiegrens is wel terug te vinden in Europese regelgeving. Namelijk Bijlage 3 bij de Verordening Gevaarlijke Afvalstoffen (Nr. 1357/2014) gecombineerd met de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL). Hieruit volgt dat voor een stof die kanker kan veroorzaken (H 350) de concentratiegrens 0,1 % is, oftewel 1.000 mg/kg. Voor een stof die verdacht is van het veroorzaken van kanker (H351) is de concentratiegrens 1,0 %, oftewel 10.000 mg/kg.

Kortom, als het gehalte asbest in afval één van de concentratiegrenzen overschrijdt (bij H 350 1.000 mg/kg en bij H 351 10.000 mg/kg), moet het afval als ‘gevaarlijk afval’ worden aangemerkt en, weer terugkomend op artikel 4.45 Arbobesluit, in een geschikte en gesloten verpakking worden afgevoerd. Bij een asbestgehalte van hoger dan één van de concentratiegrenzen interpreteren we dat als afvoeren in big-bags of containerbags.

Heeft u vragen of het afvoeren van asbesthoudend afval of andere asbest- gerelateerde vragen? Neem gerust contact met ons op via 0348-47 80 58 of info@lequalitybv.nl.