Terug

Belangrijk is om te weten dat als er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, naast de Arbo wetgeving ook de KWALIBO-regeling (BRL 6000/7000) van toepassing is.

Als er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging (de interventiewaarde voor een of meer stoffen is overschreden in ten minste 25 m³ grond en/of 100 m³ grondwater) moeten naar aanleiding van KWALIBO de werkzaamheden onder certificaat worden uitgevoerd en begeleid door gecertificeerde bedrijven. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden dient een saneringsplan (of een BUS-melding) te worden opgesteld en te zijn goedgekeurd. Tevens dient de start van deze werkzaamheden op tijd te worden gemeld bij de toezichthouder (bevoegd gezag). Daarnaast moet het werk begeleid worden door een kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP).

Let dus op wanneer er gewerkt wordt met een ernstige bodemverontreiniging, ook al is er geen sprake van een veiligheidsklasse. Er dient dan wel rekening te worden gehouden met KWALIBO!

Vragen? Neem dan contact met ons op via 0348-47 80 58 of info@lequalitybv.nl.