1398699305792

Sinds 2012 is ons dienstenpakket flink uitgebreid en is de samenstelling van het team veranderd. Onlangs is ons team wederom versterkt met een gecertificeerd arbeidshygiënist, een business development manager en een jurist. 

Wij zijn ons daarbij steeds meer gaan richten op adviestrajecten met betrekking tot wet- en regelgeving op het gebied van asbest, sloop, bodem en veiligheid, maar ook op het gebied van beleid.

Onze business development manager gaat onze commerciële slagkracht vergroten en onze arbeidshygiënist houdt zich bezig met het adviseren op het brede terrein van gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties en het optimaliseren van arbeidsomstandighedenzorg. Denk hierbij aan het verzorgen van trainingen, opleidingen, het geven van advies, het ontwikkelen van beleid in ons werkveld maar ook aan het uitvoeren van metingen.

Door de steeds complexere, strengere en sneller veranderende wet- en regelgeving en daarmee samenhangende grijze gebieden en zeer uiteenlopende norminterpretaties is het accent van onze dienstverlening komen te liggen op complexe asbestzaken, grotere projecten en beleidsmatige vraagstukken.

Opdrachtgevers weten ons steeds vaker te vinden voor contra-expertises, juridische ondersteuning bij conflicten en rechtszaken, beleidsvraagstukken, maar ook voor op maat gemaakte, bedrijfsgerichte, trainingen. De combinatie van onze juridische- en vaktechnische kennis, onze onafhankelijke positie en praktische aanpak wordt door opdrachtgevers ervaren als enorme meerwaarde.

Om onze onafhankelijke positie verder te benadrukken hebben wij gekozen voor een nieuwe naam en een compleet nieuwe huisstijl. Wij acteren onder de naam Lequality bv. Deze nieuwe naam bevat de elementen Legal, Environment (onze vakgebieden) en Equality en Quality (onze kernwaarden). Ons logo bestaat uit een uil en tevens een schild. De uil staat voor kennis, scherpte, overzicht, snelheid en kracht. Het schild staat voor bescherming en het zorgen voor onze opdrachtgevers. Hiermee geven we duidelijk aan waar wij met onze organisatie voor staan.