Terug

Door veranderde normering (nieuwe publicatie 400) met betrekking tot werken in of met verontreinigde bodem is er een grote behoefte ontstaan aan het bijspijkeren van kennis op het gebied van gasmeten. Het is gebleken dat veel Deskundigen Leidinggevende Projecten (DLP) onvoldoende kennis bezitten met betrekking tot gasmeten. Bij het praktijkexamen R-DLP zakken dan ook veel deelnemers voor dit onderdeel.

De afgelopen periode zijn er met succes een aantal specifieke cursussen Gasmeten verzorgd door Lequality b.v. in samenwerking met RAE Benelux b.v. Deze cursussen zijn praktijkgericht en voorbereidend op het R-DLP examen. Tijdens de cursus wordt eerst de theorie besproken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is nu exact een gas?
  • Wat maakt een stof vluchtig?
  • Wat zegt de concentratie in de bodem over de kans op uitdamping?
  • Wat is mg/m3, vol %, LEL, ppm, etc.?

Verder worden alle meetmethodes besproken met hun eigen voor- en nadelen. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag met gasmeten. Er zijn een viertal casussen opgesteld en aan de hand van gaszakken worden de benodigde metingen verricht. Instrumenten die hiervoor beschikbaar zijn: PID-meters (diverse lampen), H2S-, HCN-. CO-, LEL- en O2-sensoren en gasmeetbuisjes. Op basis van de casus en de gedane metingen moeten de medewerkers de gemeten waarden interpreteren en aangeven welke vervolgstappen zij voorstellen.

Alle deelnemers zijn onverdeeld enthousiast over de cursus en het slagingspercentage voor het praktijkexamen R-DLP ligt dicht tegen de 100% aan!

Een aantal reacties van deelnemers:

Irwin Floot (Kruiswijk): “ik vond het een leuke cursus, veel geleerd over meters en het meten, hierdoor heb ik mijn R-DLP praktijkexamen gehaald.“

Bart Massuger (KWS): “Als ik voor mijzelf spreek heb ik aan de cursus veel gehad i.v.m. de toch wat lastige materie. Ook van het theoretische deel heb ik veel opgestoken waar de kennis toch enigszins was weggeëbd. Door middel van het bijwonen van deze cursus is dit voor het grootste deel weggenomen en heb ik me kunnen voorbereiden op het R-DLP examen. Een mooie bijkomstigheid is dat deze cursus in samenwerking is met RAE-Benelux, waardoor er met verschillende meters geoefend kon worden en waar vragen waren deze direct beantwoord konden worden door de expertise van zowel RAE als Lequality. Fijn was het dat de cursus echt geënt is op (PID) metingen in en met bodem. (i.p.v. petrochemische industrie), waardoor de kennis bij bodemverontreinigingen vergroot kan worden. Al met al een zéér goede cursus die zeker is aan te raden.”

Cees Keeman (CW Keemantransport): “Het was een RAE-te goede cursus waar ik veel aan heb gehad om mijn praktijkexamen voor R-DLP met goed resultaat af te sluiten. Zonder deze vakbekwame cursusleiders kom je volgens mij kennis tekort om het examen te halen.”

Ralf Groen (JDB): “De cursus gasmeten van RAE en Lequality is precies wat je nodig hebt om te slagen voor het R-DLP examen en in de praktijk goed te kunnen meten.”

Dirk Jonker (J. Barendregt): “Het leren meten met PID, H2S ed. en herkennen van Blauwzuurgas en Benzeen in een vertrouwde omgeving. Top geregeld door REA en Lequality. In alle rust uitleg krijgen i.p.v. in het veld met allerlei extra invloeden. De training geeft de mogelijkheid om de resultaten goed af te lezen en vooral deze te interpreteren. Wist u dat bij een gasfabriek een gecombineerde meting belangrijk is, HCN en H2S? Ik niet!”

Hier is meer informatie over de cursus te vinden.