Houd onze website in de gaten voor nieuwe data!

Doelgroep:

Deze cursus Gasmeten is gericht op medewerkers die als R-DLP een bodemsanering begeleiden en is vanaf januari 2019 verplicht vanaf veiligheidsklasse rood vluchtig. Ook is deze cursus geschikt voor veldwerkers die bodemonderzoek uitvoeren en milieukundige begeleiders.

Uit de eind- en toetstermen van de CROW 400, voor het R-DLP examen geldt het volgende:

 • De examenkandidaat kan de werkwijze voor (concentratie)metingen in de lucht en de meetstrategie benoemen en toepassen;
 • De examenkandidaat kan de werkwijze voor bodemvochtmetingen benoemen en toepassen;
 • De examenkandidaat is in staat meetresultaten te beoordelen en op basis hiervan de juiste maatregelen toe te passen;
 • De examenkandidaat is in staat te werken met meerdere typen luchtconcentratiemeetmiddelen en kan deze op de juiste wijze instellen voor gebruik;
 • De examenkandidaat is in staat gewenste wijzigingen in de meetstrategieën te signaleren en deze te motiveren tegenover de veiligheidskundige.

Cursusinhoud:

Aan de hand van de eind- en toetstermen worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Theorie omtrent gasmeten (vol%, ppm, kookpunt, vlampunt, dampspanning, grenswaarde (STEL, TWA, LOW, HIGH));
 • Uitleg over de PID meter, welke stoffen dit meetinstrument kan meten, uitleg over het verschil tussen een 9,8 Ev lamp, 10,6 Ev lamp en een 11,7 Ev lamp;
 • De voor- en nadelen van het gebruik van de verschillende lampen en wanneer je welke lamp het beste kan inzetten;
 • Tevens wordt de term correctiefactor uitgelegd (incl. bespreken TN106);
 • Uitleg over stof specifieke sensoren (H2S, LEL, O2 en HCN);
 • Uitleg over het gasmeetbuisje;
 • Het uitvoeren van metingen door de deelnemers en de interpretatie van meetresultaten en de daarbij te nemen vervolgstappen.

Cursusduur/tijden:

De cursus duurt 4 uur.

kosten cursus:

€ 195,- per deelnemer.

Meer informatie kunt u verkrijgen via cursus@lequalitybv.nl of schrijf u hier direct in.

Locatie:

RAE Benelux BV

Hoofdweg 34C, 2908 LC Capelle aan den IJssel