Wij kunnen ruim van tevoren een analyse uitvoeren waarin wij nagaan welke vergunningen u nodig zult hebben. Dit noemen wij de vergunningenscan.

In de vergunningenscan geven wij o.a. aan:

  • Welke vergunning(en) u nodig heeft
  • Welke procedures u moet doorlopen
  • Welke randvoorwaarden gelden en wat de procedurele haalbaarheid is
  • Met welke vergunningverlenende instanties u te maken krijgt

Het resultaat van de vergunningenscan is een helder en leesbaar rapport, waarin met een beknopte lijst de benodigde vergunningen, de achterliggende wetgeving, het bevoegd gezag en de procedurele doorlooptijd wordt weergegeven. Hierbij wordt een korte beschrijving gegeven per type vergunning en van de benodigde gegevens voor de vergunningaanvraag. Deze aanvragen kunnen wij tevens voor u verzorgen.