Er is een eind gekomen aan tijdrovende en onnodige bezwaartermijnen. Om een sloopmelding te kunnen doen, dienen de juiste documenten te worden aangeleverd, waaronder een volledig asbestinventarisatierapport type A en, indien gevraagd door de gemeente, een sloopveiligheidsplan. Lequality kan deze documenten voor u verzorgen en sloopmeldingen vlot indienen.