EVOA advies

In eerste instantie dient u inzicht te krijgen of er sprake is van een reststof of dat er sprake is van een afvalstof. Een belangrijke tweede vraag is of de in- en uitvoer van uw afvalstof wel toegestaan is. Ten derde bestaan er verschillen in de te volgen procedures en hoe verschillende landen daarmee omgaan.

Bij transporten buiten Europa gelden weer andere regels en procedures, waarbij de EVOA moet worden gezien in relatie tot bijvoorbeeld het Verdrag van Basel.

Al deze vragen kunnen wij snel en praktisch voor u beantwoorden. Hiermee voorkomt u dat pas in een laat stadium blijkt dat de deal die u had willen sluiten wettelijk of beleidsmatig niet is toegestaan. Lequality werkt samen met u aan de haalbare opties en stelt u op die manier in staat nieuwe afzetmogelijkheden daadwerkelijk te realiseren.

EVOA vergunningenmanagement

Lequality verzorgt uw vergunningaanvragen voor alle soorten afvalstoffen. Met een gedegen kennis van de regelgeving en ruime ervaring met het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen, kunt u zonder zorgen een vergunningsaanvraag, zowel binnen als buiten Europa, aan ons uitbesteden.

Wij zorgen voor een correcte en efficiënte uitvoering van de wettelijk voorgeschreven verplichtingen.

Om de continuïteit in uw bedrijfsvoering te garanderen moet een nieuwe vergunningstermijn naadloos aansluiten op de voorgaande termijn. Vier maanden voor de afloop van de vergunningstermijn nemen wij contact met u op met de vraag of een verlengingsaanvraag moet worden ingediend, zodat deze continuïteit gegarandeerd blijft. Daarnaast verzorgen wij de aanvraag van doorvoervergunningen voor transportbedrijven.

EVOA bezwaar en beroep

Weigering van een EVOA vergunning heeft vaak grote gevolgen. Afvalstoffen kunnen niet worden geleverd, transporteurs moeten worden afgezegd en er moet vaak op korte termijn een oplossing worden gevonden binnen Nederland, met alle extra kosten van dien. Het loont dus de moeite na te gaan of de vergunning terecht is geweigerd en of er mogelijkheden zijn om toch op de afgesproken datum te leveren. In voorgenoemde gevallen voeren wij voor u een bezwaar- of beroepsprocedure ter verkrijging van een vergunning.

Lequality stelt u in staat om deze afweging te maken. Wij beoordelen de weigering en adviseren u of het instellen van een bezwaarprocedure zinvol is. Daarbij maken we samen met u een afweging tussen uw commerciële belang, de kans van slagen en de kosten die verbonden zijn aan de procedure. Wij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met dergelijke procedures, zowel met het aantekenen van bezwaar bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als met het voeren van procedures bij de Raad van State.

Onze ervaring is dat niet iedere weigering moet leiden tot een nieuwe kennisgeving of het afblazen van de overeenkomst die u gesloten heeft. Ook bij de overheid worden immers fouten gemaakt.