Lequality kan bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen aanleveren. Daarnaast hebben we voor de benodigde onderzoeken alle experts zelf in huis. Wij doen onder andere ecologische onderzoeken, lucht-, water- en bodemonderzoeken en parkeeronderzoeken. Ook hebben we de connecties om aanvullende onderzoeken te laten uitvoeren. Denk hierbij aan cultuurhistorische en archeologische onderzoeken. Lequality werkt nauw samen met projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties die ruime ervaring hebben met het realiseren van een nieuwe bestemming.

We kunnen u ondersteunen in het proces door afspraken te maken met de lokale stakeholders. We waarborgen de maatschappelijke draagbaarheid van het project door een informatieavond te organiseren voor omwonenden. Wij kunnen voor u zorgen voor een compleet bestemmingsplan of een complete ruimtelijke onderbouwing.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent een vakinhoudelijke advies voor uw bestemmingswijziging via: 0348-47 80 58 of info@lequalitybv.nl