De onderwerpen die aan bod komen bij de cursus zijn:

  • Wanneer is er sprake van werken met verontreinigde (water)bodem?
  • Welke rollen/partijen zijn er op een sanering en wie heeft welke verantwoordelijkheid?
  • Uitleg over relevante wetgeving.
  • Uitleg over diverse normen en richtlijnen die van belang zijn. Met name wordt de BRL 7000 en het protocol 7001 besproken.
  • Wanneer is een V&G plan van toepassing? Waaraan moet deze voldoen (incl. eisen protocol 7001)? Etc.
  • Bepalen en controleren van de veiligheidsklasse.
  • Welke maatregelen moeten er genomen worden en hoe kun je deze praktisch toepassen?

Neem voor vragen contact op via cursus@lequalitybv.nl of 0348 47 80 58 en/of schrijf je hier direct in!

Kosten cursus:

€ 175,- per deelnemer