Lequality biedt deze opleiding tot DLP aan voor uitvoerders, werkvoorbereiders, toezichthouders, projectleiders, leidinggevenden bij aannemersbedrijven en voor iedereen die in een werksituatie met verontreinigde bodem te maken heeft.

Cursusinhoud:

 • Wanneer is er sprake van werken met verontreinigde (water)bodem?;
 • Wat is verontreinigde (water)bodem? Uitleg over verschillende verontreinigingen, eigenschappen etc.;
 • Welke rollen/partijen zijn er op een sanering en wie heeft welke verantwoordelijkheid?;
 • Uitleg over relevante wetgeving (Arbowet, Waterwet, Wet bodembescherming en Wet milieubeheer);
 • Uitleg over diverse normen en richtlijnen die van belang zijn in dit kader;
 • Wanneer is een V&G plan van toepassing? Waaraan moet deze voldoen? Etc.;
 • Wat is een logboek?;
 • Bepalen en controleren van de veiligheidsklasse;
 • Gasmeten, de theorie (hoe werkt het?) en de praktijk (Hoe doe ik het? Met welke apparaten? Hoe zien die eruit? En wat is meetstrategie?);
 • Welke maatregelen moeten er genomen worden en hoe kun je deze praktisch toepassen?;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: Welke zijn beschikbaar? Wat zijn de verschillen? Hoe werken ze? Hoe zien ze eruit en hoe gebruik ik ze op de juiste manier?

De theorie en de praktijkvoorbeelden zijn toegespitst op de situatie bij het werken in of met verontreinigde (water)bodem. Daarnaast geeft de cursus medewerkers inzicht in het takenpakket van de DLP en andere betrokken deskundigen en instanties.

De cursus omvat:

 • Een USB-stick met een handboek met cursusmateriaal, incl. hand-out van de presentatie;
 • Praktijkopdracht om kennis in de praktijk te oefenen (incl. gasmeten);
 • Een examen.

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in:

De begrippen: milieu, arbo en veiligheid, saneringsplan/BUS melding, interventiewaarde, gevallen van ernstige bodemverontreiniging, grond, grondwater, (water)bodem, risico gestuurd werken, arbeidshygiënische strategie, meetstrategie, veiligheidsklasse, LD50, grenswaarde, acute en chronische symptomen, PBM, BRL, PID meter, gasmeetbuisje, Ex/Ox etc;
Inzicht en kennis van de publicatie CROW 400, de BRL 7000 incl. protocollen;
Wet- en regelgeving met betrekking tot werken in of met verontreinigde (water)bodem;
De inhoud van de functie van DLP en KVP;
Communiceren bij werken in of met verontreinigde (water)bodem (tegengestelde belangen).
Geplande cursusdata: zie het nieuws op deze website.

Cursusduur/tijden:

Dagelijks van 8:00 uur tot 16:00 uur.

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers per groep/dag.

Kosten cursus:

€ 6.500 (exclusief 21% BTW en de publicatie 400).

Meer informatie kunt u verkrijgen via cursus@lequalitybv.nl of schrijf u hier direct in.