Door onze technisch inhoudelijke expertise kan Lequality als onafhankelijk deskundige vaststellen welke rollen bepalend zijn geweest bij het ontstaan van het asbestincident. Met onze heldere visie en pragmatische kijk zijn wij vaak in staat u te behoeden voor mogelijke juridische consequenties en financiële gevolgen.