Geen wonder, gezien het feit dat de wetten en regels voortdurend wijzigen en steeds complexer worden. De hulp van een deskundige is essentieel om de juiste weg te bewandelen.

Wij benaderen uw asbestgerelateerde meningsverschillen en conflicten vanuit een technisch-inhoudelijke en pragmatische invalshoek. Hiermee komt u, eventueel samen met uw juridisch adviseur, goed beslagen ten ijs.