Ondeskundig uitgevoerde asbestinventarisaties en saneringen vergroten de kans op blootstelling aan asbest voor u en uw directe omgeving. Daarnaast leidt dit tot mogelijke schade aan het milieu en flinke schadeclaims. Daar tegenover staat de paniek die kan ontstaan als onvoorzien asbest wordt geconstateerd tijdens sloop, verbouwing, renovatie of door onvoorziene gebeurtenissen.

Lequality wordt vaak ingeschakeld bij het uitvoeren van contra-expertises en second opinions. U krijgt hiermee het onafhankelijke oordeel van een vakdeskundige over reeds uitgevoerde asbestinventarisaties of asbestsaneringen.

Wij kunnen daarbij ook beoordelen of een inventarisatierapport of NEN-onderzoek juist en volledig is uitgevoerd. Dit met het oog op uiteenlopende norminterpretaties en daaruit voortvloeiende tegenstrijdige en/of vergaande adviezen. Waar nodig reikt onze service verder en gaan wij de dialoog aan met bevoegd gezag en handhavers. Dit om onnodige escalatie van zaken te voorkomen en tot praktische werkbare oplossingen te komen.