Dit wordt extra gevoed door ingewikkelde wet- en regelgeving, uiteenlopende norminterpretaties en de daaruit voortvloeiende tegenstrijdige standpunten. Tussenkomst en bemiddeling van een onafhankelijke deskundige kan escalatie van zaken voorkomen. Lequality beschikt over de juiste vakspecialisten die ervoor kunnen zorgen dat uw meningsverschil niet uitmondt in een slepend en duur juridisch gevecht.