Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van verweerschriften naar aanleiding van geconstateerde overtredingen en/of stilleggingen en hieruit voortvloeiende opgelegde sancties. Zowel betreffende de SC 530 als de SC 540.

Wij bekijken daarbij of de vermeende overtreden artikelen juist zijn toegepast en of er naar de relevante artikelen verwezen wordt in de boeterapporten. Vaak wijkt de omschrijving van de overtredingen af van de omschrijving van de overtredingen bij de bevindingen.