In een V&G-plan staan de afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Een werk wordt ingedeeld in een tweetal fases: de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. De ontwerpfase wordt door een door de opdrachtgever aan te stellen coördinator opgesteld en bevat ten minste de bouwwerkgegevens en de veiligheids- en gezondheidsgevaren. In de uitvoeringsfase wordt door de uitvoerende partij een coördinator aangesteld om een goede onderlinge afstemming tussen de verschillende partijen te bereiken middels een V&G-plan.

Een V&G-plan bevat onder andere een risico-inventarisatie en -evaluatie, de maatregelen die volgen uit deze inventarisatie en evaluatie, afspraken die gemaakt zijn en de wijze waarop voorlichting en instructie wordt gegeven.

Lequality b.v. beoordeelt graag uw V&G plannen op dezelfde nuchtere en pragmatische wijze die u van ons gewend bent en indien gewenst stellen wij voor u duidelijke en heldere V&G-plannen op of ondersteunen u daarbij.