Ten behoeve van aanbestedingen van asbest- en sloopwerk kunnen wij voor u een gedetailleerde technische werkomschrijvingen opstellen. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen tijdens projecten door veel zaken al bij aanvang te benoemen en te ondervangen.