Lequality kan u ondersteunen bij:

  • Toetsing van uw huidige beleidsstukken
  • Procesanalyse
  • Actualisatie en optimalisatie van uw beleid
  • Implementatie van beleid
  • Advisering over communicatie en voorlichting naar derden

Uiteindelijk resulteert dit in een werkbaar asbestbeleidsdocument dat aansluit op de huidige wet- en regelgeving. U beschikt hiermee over een geactualiseerd document waarin het asbestbeleid is opgenomen en gehanteerd kan worden door alle bedrijfsonderdelen van uw organisatie. Dit geeft duidelijkheid bij instructie aan uw klanten, instanties, externe opdrachtnemers en stake-holders.