Lequality kan u ondersteunen bij:

  • Toetsing van bestaande beheersplannen
  • Actualisatie en opstellen van asbestheersplannen
  • Het opstellen van gebruikershandleidingen
  • Uitvoeren van een RI&E

Uiteindelijk resulteert dit in een actueel asbestbeheersplan dat aansluit op de huidige wet- en regelgeving, aangevuld met een praktische gebruikershandleiding.