In Nederland zijn werkgevers verplicht er voor te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Hoe dit moet is vastgelegd in de Arbowet. Denk hierbij aan risico-inventarisaties en -evaluaties en hieruit voortvloeiende Plannen van Aanpak, voorlichting en instructies en inzet van een arbeidshygienist. Lequality bv is vanzelfsprekend meer dan bereid u te ondersteunen of zelfs te ontzorgen op het gebied van deze zaken.