De arbeidshygiënische begeleiding start in veel gevallen met het beoordelen van de bodemonderzoeken.

Is het bodemonderzoek bruikbaar voor een risicobeoordeling, welke verontreinigingen zijn aanwezig, op welke manier kunnen de medewerkers hieraan worden blootgesteld en welke maatregelen zijn nodig om blootstelling te voorkomen? Deze zaken dienen op juiste wijze te worden verwoord in het V&G-plan, dat u heeft opgesteld en door ons laat beoordelen, of door ons laat opstellen. Een ander onderdeel is ook het definitief vaststellen van de veiligheidsklasse(n) waarin de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Onze arbeidshygiënist begeleidt bodemsaneringen, waarbij de veiligheidsklasse wordt vastgesteld of een veiligheidsplan wordt opgesteld en/of beoordeeld. Indien noodzakelijk gaan wij in gesprek met het bevoegd gezag of de Inspectie SZW. Het kan zijn dat het nodig is metingen uit te voeren of dat een start instructie noodzakelijk is. Ook hierin zijn wij uiterst bedreven en staan wij graag voor u klaar.