Terug

Dit blijkt uit de ‘Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019’, zoals op 18 september 2018 met het belastingplan voor 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uit de memorie van toelichting bij de ‘Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019’ blijkt dat het in een circulaire economie niet passend is om materiaal na gebruik te storten of te verbranden aangezien afval in een duurzame wereld juist nieuwe grondstof kan zijn. De verhoging van het belastingtarief zal resulteren in een structurele budgettaire opbrengst van €105 miljoen, betere prijzen van milieuschadelijke emissies bij het storten en verbranden van afval en door de verhoging wordt het aantrekkelijker afval te recyclen, wat weer past binnen de beoogde circulaire economie.

Met het gelijkstellen van het tarief voor storten/verbranden van afval in het buitenland met storten/verbranden in Nederland wordt beoogd dat de verhoogde afvalstoffenbelasting geen bepalende factor is bij de beslissing waar Nederlands afval wordt verwerkt. 

Als u afval naar het buitenland wilt vervoeren, moet u op grond van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) een kennisgeving indienen. Lequality B.V. kan u dit hele proces uit handen nemen. Neem voor de mogelijkheden vrijblijvend contact met ons op via: 0348 - 47 80 58 of info@lequalitybv.nl.