Terug

Werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk hoeft niet ingewikkeld te zijn: eenvoudige maatregelen kunnen de situatie vaak al verbeteren. Een gezonde en veilige werkplek verhoogt de motivatie en inzet van werknemers. Hoewel werkgevers vaak wel willen zorgen voor goede gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, blijkt dit in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn.

Uit onderzoek van de Europese Commissie bleek dat zowel grote als kleine ondernemingen behoefte hadden aan meer en betere informatie en instrumenten om de regels op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in praktijk te brengen.

De gids ‘Veiligheid en gezondheid op het werk is een zaak van iedereen’ bevat tips voor werkgevers over risicobeoordelingen, preventiemaatregelen en opleiding, nuttige links naar online instrumenten en middelen en advies over het beheer van bepaalde risico’s (zoals risico’s gerelateerd aan stress en ergonomie). De gids is bedoeld als hulpmiddel bij het voldoen aan de verplichtingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Klik hier voor de bron.