Terug

Samenwerking intensiveren

De verschillende overheidsdiensten werken al samen op het gebied van het veilig en gezond verwijderen van asbest. Gezien de grote hoeveelheid asbest die de komende jaren nog verwijderd moet worden, is gekozen om de samenwerking tussen de Inspectie SZW en de Omgevingsdiensten te intensiveren. De nauwere samenwerking is vastgelegd in de Agenda toezicht asbest sanering en de intentieverklaring is op woensdag 10 mei 2017 getekend.

Informatie uitwisselen en gezamenlijk optreden

De samenwerking tussen Inspectie SZW en ODNL vindt plaats op zowel strategisch, tactisch als operationeel vlak. Op strategisch gebied zal met elkaar worden afgestemd wat de doelen van het toezicht zijn, met aandacht voor gezond en veilig werken. Tactisch gezien worden er afspraken gemaakt over onder andere de aanpak van illegale saneringen, juridische verantwoordelijkheid en inbreng bij landelijke interpretatie van wetgeving. Op operationeel vlak wordt er structureel kennis en data over de uitgevoerde controles en interventies uitgewisseld.

Gezien de op handen zijnde verplichte sanering van asbestdaken uiterlijk in 2024 is gezamenlijk optreden steeds meer van belang.

Klik hier voor het complete stuk en de bron van dit nieuwsbericht.