Terug

Met die wijziging is de positie van de preventiemedewerker (die onder andere meewerkt aan het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie en advies geeft over maatregelen in het kader van een goed arbeidsomstandighedenbeleid) versterkt en de medezeggenschap vergroot. De persoon en de positionering van de preventiemedewerker moeten namelijk door de nieuwe wet met instemming van de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) van de onderneming worden vastgesteld. Stemt de OR of de PVT niet in met de benoeming van de preventiemedewerker, dan kan de werkgever de kantonrechter vragen een besluit te nemen. Het voorgaande geldt uitdrukkelijk niet voor al ingestelde preventiemedewerkers.

Concreet betekent de vernieuwde Arbowet voor uw onderneming het volgende wat betreft de aanstelling van de preventiemedewerker:

  • Bij een onderneming met minder dan 10 werknemers is een personeelsvertegenwoordiging vrijwillig.
  • Bij een onderneming met minstens 10 en maximaal 50 werknemers kunnen werknemers een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) opzetten, dit is verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Anders moeten er personeelsvergaderingen (PV) gehouden worden. Instemming van de OR of de PVT is vereist bij het instellen van een preventiemedewerker. De PV heeft slechts adviesrecht.
  • Bij een onderneming met 50 medewerkers of meer is de instelling van een OR verplicht. Bij het benoemen van een preventiemedewerker is instemming van de OR vereist.

In het geval van een onderneming met minder dan 25 werknemers en zonder OR of PVT, moet de werkgever in overeenstemming met de werknemers de preventiemedewerker aanstellen. De werkgever mag in dit geval ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Heeft u vragen over de vernieuwde Arbowet of andere wetgeving? Bij Lequality B.V. kunt u terecht met al uw vragen omtrent arbeidsomstandigheden. Neem contact met ons op via: 0348 - 47 80 58 of info@lequalitybv.nl.